ACTUALITEITEN LOONHEFFING

Datum
Maandag 4 december
16:00 - 20:30 uur

Locatie
Crowne Plaza Den Haag - Promenade 5*

Spreker
Mr. A.L. Mertens

Cursusnummer
NBA: 68769
RB: 299423
NOB: 4 uren*

Overige
Incl. dinerbuffet, gratis parkeren

Prijs
€295,- (excl. BTW)
ACTUALITEITEN LOONHEFFING


Ruim 60% van alle belasting- en premie-opbrengsten betreft loonheffingen, in 2017 bijna zo'n 160 miljard euro. De werkkostenregeling, de eindheffing en de 'pseudo-eindheffingen' laten zien hoe deze heffingen zich geleidelijk ontwikkelen: van een voorheffing op het loon van de werknemer tot een loonsomheffing die rechtstreeks bij de werkgever wordt geheven.

De loonheffingen worden meer en meer het probleem van de werkgever. Daarbij spelen de loonheffingen een hoofdrol bij de vraag hoe een opdrachtgever arbeid inhuurt. Ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht en de aanpak van 'schijnzelfstandigheid' laten fiscaal diepe sporen na.


Doelstelling:
Loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw in 2018: na afloop bent u helemaal bijgepraat over deze onderwerpen.


Onderwerpen:

  • Stand van zaken Wet DBA: wat is wijsheid?
  • Overige ontwikkelingen op het punt van het inlenen van personeel
  • Ontwikkelingen sectorindeling
  • Knelpunten werkkostenregeling
  • Auto van de zaak
  • Aandachtspunten DGA (premieplicht, gebruikelijk loon)
  • Pensioen en duurzame inzetbaarheid
  • Loonkostenvoordelen: hoe ga ik om met het LIV en de LKV's?
  • Belastingplan 2018

4 PE punten

RB 4 punten fiscaal

NOB 4 uren*


*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.