2-DAAGSE SEMINAR: SAMENSTELPRAKTIJK IN HET MKB

Datum
Dinsdag 9 en woensdag 10 oktober
9:00 - 20:30 uur

Locatie
Crowne Plaza Den Haag - Promenade 5*

Spreker
C. Kock AA en C. Verdiesen AA

Cursusnummer
NBA: 90347
RB: 309356
NOB: 20 uren*

Overige
Inclusief lunch, diner en gratis parkeren

Prijs
€1.250,- (excl. BTW)
2-DAAGSE SEMINAR: SAMENSTELPRAKTIJK IN HET MKB


Vindt u ook dat er te veel regels zijn voor de mkb-accountant? Tijdens dit 2-daagse seminar komt de volledige beroepsreglementering voor de mkb-praktijk efficiënt voorbij en ontdekt u hoe u deze eenvoudig toepast.

Theorie en praktijk komen voorbij in intensieve sessies. Deze sessies worden gegeven door twee docenten die de regels zelf mede hebben vormgegeven, zodat de juiste interpretatie en uitwerking in uw kantoor goed zal plaatsvinden. De samenhang tussen de regels wordt u zo duidelijk. Aan de hand van tevoren uitgedeelde, en door u voorbereide casuïstiek wordt de praktijk zichtbaar gemaakt ten aanzien van interpretaties en dossiervastleggingen. Alle laatste actuele ontwikkelingen worden helder en duidelijk voorgelegd. Charles Kock en Carel Verdiesen vertellen u alles over de samenstelpraktijk!

U krijgt inzicht over het doel van de regels en waarom deze voor u en uw cliënt toegevoegde waarde hebben. Aan het einde van de training wordt in één casus alle vergaarde kennis toegepast!

Uw voordelen:
Ga naar huis met volledig actueel inzicht in de beroepsreglementering
Ken de voordelen van minimale accountantskwaliteit en weet hoe u deze kunt verkopen
Doe nooit meer teveel, maar doe precies wat voor uw klant van belang is
U bent compliant met regelgeving en voelt u zekerder in de aanloop naar de toetsing
U heeft intensief met uw collega’s en docenten gediscussieerd over relevante aspecten van ons beroep

Onderwerpen:
Externe verslaglegging
De nieuwe standaard 4410
WWFT
De VGBA in de samenstelpraktijk
De nieuwe nadere voorschriften kwaliteitsstandaarden NVKS
Casuïstiek: Samenstelopdracht en de uitkeringstoets (assurance of geen assurance)

Programma:
Dag 1 | Update externe verslaggeving | VGBA en kwaliteitsstandaarden 
Ontvangst: 08:30 uur   
Aanvang:     09:00 uur 
Einde:
         20:30 uur

Dag 2 | Standaard 4410 met praktijkcasus
Aanvang:     09:00 uur  
Einde:           20:30 uur  

Boeken en materiaal
Alle deelnemers ontvangen een map die uitstekend als naslagwerk kan worden gebruikt. Naast de presentaties vind u in de map de relevante NBA handreikingen (1136, 1125, 1124, 1133) nadere voorschriften (NVKS) en standaarden (4410) en praktijk casuïstiek. Neem zelf de MKB-bundel mee van de NBA of download deze hier.

20 PE punten 20 PE punten

RB 20 punten algemeen

NOB 20 uren*


Programma:


Dag 1 | Update externe verslaggeving | VGBA en kwaliteitsstandaarden:
Ontvangst: 08:30 uur   
Aanvang:     09:00 uur 
Einde:           20:30 uur


09:00 - 13:00 uur | Update externe verslaggeving
(11.00 uur korte pauze)

Onderwerpen:
• Basisbeginselen
• Wijzigingen BW2 november 2015
• Micro-entiteiten
• Jaarrekening op fiscale grondslagen
• (dis)continuïteit
• Gevolgen voor uw dossier/rapportage

13:00 - 13:30 uur | Lunch

13:30 - 17:30 uur | VGBA en kwaliteitsstandaarden
(15.30 uur korte pauze)

Onderwerpen:
• VGBA, de regels
• VGBA, de toepassing op het MKB kantoor
• NVKS, de regels
• NVKS, aard en omvang en/of verlicht regime, wat kiest u?
• Waar letten toetsers op, wat gaat er fout?

17:30 - 18:30 uur | Diner

18:30 - 20:30 uur | WWFT
Onderwerpen:
• De regels
• Richtsnoeren
• Toepassing op het MKB kantoor, waar houdt het op?


Dag 2 | Standaard 4410 met praktijkcasus:
Aanvang: 09:00 uur  
Einde:       20:30 uur  


09:00 - 13:00 uur | Standaard 4410 deel 1
(11.00 uur korte pauze)

Onderwerpen:
• Plaats in de regelgeving
• Doelstellingen samenstelopdracht
• Opdrachtaanvaarding
• Relatie met VGBA en NVKS
• IB+ of samenstellen
• Administratieve dienstverlening en/of samenstellen?
• Risicogericht samenstellen

13:00 - 13:30 uur | Lunch

13:30 - 17:30 uur | Standaard 4410 deel 2  
(15.30 uur korte pauze)

Onderwerpen:
• Definities samenstellen (wat is significant, professionele oordeelsvorming)
• Fases in de opdracht
• Kennis van de klant en risico’s
• Materialiteit
• Documentatie pensioen BV
• Casus “De loodgieter” (bedrijfsverkenning en vertaling naar werkzaamheden)

17:30 - 18:30 uur | Diner

18:30 - 20:30 uur | Casus “Hoeveel dividend mag uw klant van U uitkeren?"
Onderwerpen:
• De casus
• De discussie
• De uitwerking


*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.