ACTUALITEITEN ESTATE PLANNING

Datum
Donderdag 24 september
15:30 - 20:30 uur

Locatie
Leonardo Royal Hotel Promenade Den Haag

Spreker
Drs. P.A. Schut RB

Cursusnummer
NBA: 115440
RB: 402496
KNB: 24195
NOB: 4 uren*

Overige
Incl. dinerbuffet en gratis parkeren

Prijs
€295,- (excl. BTW)
ACTUALITEITEN ESTATE PLANNING


Tijdens deze cursus komen de verschillende actuele onderwerpen rondom Estate Planning aan bod en wordt u bijgepraat over alle relevante zaken. Deze keer wordt veel aandacht besteed aan de afwikkeling van nalatenschappen. Voor menig adviseur is dit een lastig, maar steeds vaker voorkomend onderwerp. Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden krijgt u meer inzicht in de civielrechtelijke en fiscale aspecten die een rol spelen bij een nalatenschap. Het huwelijksgoederenrecht, het erfrecht en het testament spelen een belangrijke rol. Vaak moeten er keuzes worden gemaakt die fiscale gevolgen hebben. Tijdens deze cursus leert u beide speelvelden te overzien. Bovendien wordt er ruim aandacht besteed aan de advieskant. Met andere woorden: hoe kunt u tijdig problemen voorkomen door goed te adviseren.

Een tweede belangrijk onderdeel van de cursus betreft de aangekondigde wijzigingen ten aanzien van de belastingheffing in box 3. Daar heeft u vast al het nodige over gehoord en gelezen. Tijdens deze cursus worden de gevolgen van de wijzigingen voor de Estate Planning met u doorgenomen. Is een schenking onder schuldigerkenning straks nog aantrekkelijk? Hoe structureert u de lening aan uw kind voor diens eigen woning? Welke fiscale gevolgen kleven er aan schuldverhoudingen in familieverband? Kortom: een actueel programma dat sterk op uw adviespraktijk is gericht. 

Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • Afwikkelen nalatenschappen
    > Civielrechtelijke aspecten (huwelijksgoederenrecht, testament)
    > Fiscale aspecten
    > Valkuilen en mogelijkheden
    > Aandachtspunten voor adviseurs
  • Fiscale aspecten box 3 (huidig en nieuw) voor vorderingen en vruchtgebruik/bloot eigendom in familieverband uit hoofde van huwelijkse voorwaarden en testament

 4 PE punten

Register Belastingadviseurs 4 punten fiscaal

KNB 4 PE punten 

NOB 4 uren*


*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.