BOXHOPPEN

Datum
Dinsdag 6 november
16:00 - 20:30 uur

Locatie
Crowne Plaza Den Haag - Promenade 5*

Spreker
Mr. J. Zwagemaker

Cursusnummer
NBA: 93360
RB: 326016
NOB: 4 uren*

Overige
Incl. dinerbuffet en gratis parkeren

Prijs
€225,- (excl. BTW)
BOXHOPPEN


De directeur-aandeelhouder (DGA) verkeert in een bijzondere fiscale positie. Hij is werknemer en aandeelhouder tegelijk en vaak ook nog geldverschaffer of borgsteller. Dit maakt dat hij te maken heeft met de aammerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting en de gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting. En soms dus ook nog met de terbeschikkingstellingsregeling in de inkomstenbelasting. Bij overlijden komt tevens de erfbelasting om de hoek kijken die voor de DGA bijzondere regels bevat. Enerzijds biedt dit een groot aantal fiscale mogelijkheden, anderzijds maakt dit de positie van de DGA in fiscaal opzicht bijzonder complex. Waarbij de nieuwe wettelijke regelingen elkaar de laatste jaren ook nog eens in hoog tempo opvolgen. Ook het eind oktober 2017 aangetreden nieuwe kabinet heeft maatregelen in petto die de DGA in het bijzonder raken, zoals de verhoging van het aanmerkelijkbelangtarief naar 28,5%. Kortom, voldoende stof voor bespreking. Tijdens de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het financiële verkeer tussen de directeur-aandeelhouder en zijn BV’s.

Onderwerpen:

  • (On)zakelijke transacties;
  • Terbeschikkingstellingsregeling: onzakelijke leningen;
  • Aanmerkelijk belang, nationaal en internationaal;
  • Op- en afbouw van holdingstructuren;
  • Tax planning voor de DGA, zoals boxhoppen, fonds voor gemene rekening, optimalisering bedrijfopvolgingsfaciliteit e.d.;
  • Anonimiseringsstructuren;
  • Het terbeschikkingstellingsbesluit.

4 PE punten

RB 4 punten fiscaal

NOB 4 uren*


*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.