EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN B.V.

Datum
Dinsdag 18 oktober 2022
15:00 - 18:00 uur

Locatie
Leonardo Royal Hotel Promenade Den Haag

Spreker
Prof. dr. E.J.W. Heithuis
Prof. dr. E.J.W. Heithuis

Cursusnummer
RB: in aanvraag
KNB: in aanvraag
NOB: 3 uren*
NOvA: 3 PO punten**
NBA: 3 PE punten***

Prijs
€225,- (excl. BTW)
EXCESSIEF LENEN BIJ DE EIGEN B.V.


Op 1 januari 2023 wordt een nieuwe maatregel in box 2 in de inkomstenbelasting van kracht die veel dga’s zal raken: het excessief lenen bij de eigen BV. Bedraagt de schuld van de dga aan zijn BV(’s), waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, meer dan €500.000, dan wordt het meerdere bij hem belast als een fictief regulier voordeel in box 2 tegen het dan geldende ab-tarief van 26,9%. Ook de kinderen van de dga worden door deze maatregel getroffen, als zij meer dan €500.000 lenen van de BV van hun vader. Eigenwoningschulden blijven erbuiten, die kunnen dus ongelimiteerd geleend worden van de eigen BV. Het wetsvoorstel is op 17 juni 2020 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Tijdens de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Fictief regulier voordeel en maximumbedrag
  • Uitzondering voor eigenwoningschuld
  • Dubbele belastingheffing; vervreemdingskorting
  • Regeling voor partners en bloed- en aanverwanten in rechte lijn
  • Samenloop met conserverende aanslag en belastingverdragen

Register Belastingadviseurs 3 punten

KNB 3 PE punten

NOB 3 uren*


*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.


**Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) en zich kwalificeert voor het vermelde aantal opleidingspunten voor het onderhouden van de vakbekwaamheid.


***Kan onderdeel uitmaken van de PE verantwoording.