FISCALE EINDEJAARSACTUALITEITEN

Datum
Donderdag 10 november 2022
16:00 - 20:30 uur

Locatie
Leonardo Royal Hotel Promenade Den Haag

Spreker
Prof. dr. E.J.W. Heithuis
Prof. dr. E.J.W. Heithuis

Cursusnummer
RB: 483154
KNB: 28143
NOB: 4*
NOvA: 4**
NBA: 4***

Overige
Incl. dinerbuffet en gratis parkeren

Prijs
€225,- (excl. BTW)
FISCALE EINDEJAARSACTUALITEITEN


Ondernemers én particulieren zijn tegen het einde van het kalenderjaar altijd druk met fiscale zaken. Zij willen nog snel maatregelen nemen om de belastingdruk over het lopende jaar - in de zaak én in privé - te beperken, en om goed voorbereid op nieuwe fiscale regelingen het nieuwe jaar in te gaan. Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis om uw relaties daarover adequaat te adviseren.

Deze eindejaarcursus biedt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf én hun adviseurs een scala aan mogelijkheden voor belastingbesparing. Prof. dr. Edwin Heithuis stelt de meest profijtelijke tips centraal en voorziet deze van een praktische toelichting. Na het volgen van deze cursus kunt u de vele eindejaarstips direct toepassen, voor uw relaties en/of voor u zelf, in de zaak of privé.


O.a. de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Belastingplan 2023


De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteiten en kunnen derhalve nog wijzigen.

Register Belastingadviseurs 

KNB

NOB  4*


*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.


**Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) en zich kwalificeert voor het vermelde aantal opleidingspunten voor het onderhouden van de vakbekwaamheid.


***Kan onderdeel uitmaken van de PE verantwoording.