FISCALE EINDEJAARSACTUALITEITEN

Datum
Donderdag 19 november
16:00 - 20:30 uur

Locatie
Crowne Plaza Den Haag - Promenade 5*

Spreker
Mr. J. Zwagemaker

Cursusnummer
NBA: 113245
RB: 391389
KNB: 23662
NOB: 4 uren*
NOvA: 4 PO punten**

Overige
Incl. dinerbuffet en gratis parkeren

Prijs
€225,- (excl. BTW)
FISCALE EINDEJAARSACTUALITEITEN


Ondernemers én particulieren zijn tegen het einde van het kalenderjaar altijd druk met fiscale zaken. Zij willen nog snel maatregelen nemen om de belastingdruk over het lopende jaar - in de zaak én in privé - te beperken, en om goed voorbereid op nieuwe fiscale regelingen het nieuwe jaar in te gaan. Na deze cursus beschikt u over de benodigde kennis om uw relaties daarover adequaat te adviseren.

Deze eindejaarcursus biedt ondernemers in het midden- en kleinbedrijf én hun adviseurs een scala aan mogelijkheden voor belastingbesparing. Mr. Hans Zwagemaker stelt de meest profijtelijke tips centraal en voorziet deze van een praktische toelichting. Na het volgen van deze cursus kunt u de vele eindejaarstips direct toepassen, voor uw relaties en/of voor u zelf, in de zaak of privé.

O.a. de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Eigen woning
  • Inspelen op het verlaagde VPB-tarief: kosten naar voren, winst naar achter
  • Earnings-stripping te vermijden?
  • Pensioen in eigen beheer (PEB)
  • Beleggen: liever in de BV dan in box 3
  • Verhoging AB-tarief: dividend is troef!
  • Problemen met de rekening-courant van de DGA bij de BV
  • Het nieuwe huwelijksvermogensrecht: de beperkte gemeenschap van goederen
  • De verdeling van vermogen bij gehuwden
  • Belastingplan 2021


De onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteiten en kunnen derhalve nog wijzigen.

 4 PE punten

Register Belastingadviseurs 4 punten fiscaal

KNB 4 PE punten

NOB 4 uren*


*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.


** Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) en zich kwalificeert voor het vermelde aantal opleidingspunten voor het onderhouden van de vakbekwaamheid.