INVOERING UBO-REGISTER

Datum
Maandag 25 oktober
16:00 - 20:30 uur

Locatie
Leonardo Royal Hotel Promenade Den Haag

Sprekers
Mr. J.W. Schenk
Drs. D.G.M. Wetterhahn
Mr. J.W. SchenkDrs. D.G.M. Wetterhahn

Cursusnummer
RB: 441071
KNB: 26049
NOB: 4*
NOvA: 4**
NBA: 4***

Overige
Incl. dinerbuffet en gratis parkeren

Prijs
€225,- (excl. BTW)
INVOERING UBO-REGISTER


Het UBO-register 1 is bijna een jaar geleden "live" gegaan. Er zijn ongeveer 1,5 miljoen organisaties in Nederland en het UBO-register heeft impact op de meeste daarvan. B.V.’s,  N.V.’s, stichtingen, verenigingen, v.o.f.’s, STAK's, maatschappen, C.V.’s, ANBI’s, kerkgenootschappen: al deze organisaties moeten straks hun UBO’s registreren. 

Het UBO-register wordt een centraal bijgehouden en openbaar register waarin uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten worden geregistreerd. Er worden verplichtingen gecreëerd voor:

 • De UBO om mee te werken;
 • De verantwoordelijken voor het doorvoeren van wijzigingen in het Handelsregister binnen een organisatie (bestuurders, bedrijfsjuristen) om UBO gegevens door te geven, te monitoren en te wijzigen; en
 • Wwft-instellingen om de UBO gegevens te controleren en het te melden als die niet juist staan ingeschreven.

Op 26 april 2021 is het concept wetsvoorstel van het UBO-register 2 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit ziet op trust en trustachtigen (FGR). Wat is het UBO-register 2? 

Wij merken dat er veel vragen zijn vanuit de praktijk over het UBO-register en de gevolgen daarvan. Docenten mr. Jan Willem Schenk en drs. Dion Wetterhahn zullen u voorzien van een uitgebreide toelichting.

Inhoud

 • Wat is het UBO-register 1?
 • Welke gegevens worden geregistreerd en openbaar 
 • Wie kwalificeert als UBO (UBO-definitie) met voorbeelden van structuren
 • Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor inschrijving, monitoring en wijziging van de UBO gegevens
 • Uitzonderingen en afschermingsmogelijkheden
 • Wat u moet doen wanneer het UBO-register in werking treedt 
 • Vermogensbescherming en -structurering
 • Gevolgen en mogelijkheden voor huidige en nieuwe structuren (Open CV, FGR, Stichting) 
 • Buitenlandse Rechtsfiguren
 • Governance
 • Fiscale implicaties
 • Praktijkvoorbeelden structuren
 • Wat is het UBO-register 2?

Register Belastingadviseurs

KNB 4  

NOB  4*


*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

** Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) en zich kwalificeert voor het vermelde aantal opleidingspunten voor het onderhouden van de vakbekwaamheid.

***Kan onderdeel uitmaken van de PE verantwoording.