INVOERING UBO-REGISTER

Datum
Donderdag 28 januari
15:00 - 18:30 uur

Locatie
Leonardo Royal Hotel Promenade Den Haag

Spreker
Mr. J.W. Schenk

Cursusnummer
NBA: 3 PE punten
RB: 406600
KNB: 24366
NOB: 3 uren*
NOvA: 3 PO punten**

Overige
Incl. gratis parkeren
TOT NADER ORDER UITGESTELD

Prijs
€195,- (excl. BTW)
INVOERING UBO-REGISTER


VANWEGE DE LOCKDOWN IS DEZE CURSUS TOT NADER ORDER UITGESTELD

Het UBO-register gaat "live" op 27 september 2020. Er zijn 1,5 miljoen organisaties in Nederland en het UBO-register heeft impact op de meeste daarvan. B.V.’s,  N.V.’s, stichtingen, verenigingen, v.o.f.’s, STAK's, maatschappen, C.V.’s, ANBI’s, kerkgenootschappen: al deze organisaties moeten straks hun UBO’s registreren. Op 8 juli is een gedeelte van het wetsvoorstel reeds in werking getreden. 

Het UBO-register wordt een centraal bijgehouden en openbaar register waarin uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten worden geregistreerd. Er worden verplichtingen gecreëerd voor:

 • De UBO om mee te werken;
 • De verantwoordelijken voor het doorvoeren van wijzigingen in het Handelsregister binnen een organisatie (bestuurders, bedrijfsjuristen) om UBO gegevens door te geven, te monitoren en te wijzigen; en
 • Wwft-instellingen om de UBO gegevens te controleren en het te melden als die niet juist staan ingeschreven.

Wij merken dat er veel vragen zijn vanuit de praktijk over het UBO-register en de gevolgen daarvan. Docenten mr. Jan Willem Schenk en drs. Dion Wetterhahn zullen u voorzien van een uitgebreide toelichting.

Inhoud

 • Wat is het UBO-register 
 • Welke gegevens worden geregistreerd en openbaar 
 • Wie kwalificeert als UBO (UBO-definitie) met voorbeelden van structuren
 • Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk voor inschrijving, monitoring en wijziging van de UBO gegevens
 • Uitzonderingen en afschermingsmogelijkheden
 • Wat u moet doen wanneer het UBO-register in werking treedt 
 • Vermogensbescherming en -structurering
 • Gevolgen en mogelijkheden voor huidige en nieuwe structuren (Open CV, FGR, Stichting) 
 • Buitenlandse Rechtsfiguren
 • Governance
 • Fiscale implicaties
 • Praktijkvoorbeelden structuren

3 PE punten 

Register Belastingadviseurs 3 punten fiscaal

KNB 3 PE punten 

NOB 3 uren*


*Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor het vermelde aantal uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden.

** Wij zijn van oordeel dat deze cursus voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in artikel 4.4, vierde lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) en zich kwalificeert voor het vermelde aantal opleidingspunten voor het onderhouden van de vakbekwaamheid.