De volgende cursusonderwerpen zijn bij Ammerlaan Opleidingen aan bod gekomen:

• Afschaffing VAR en invoering Wet DBA
• Werkkostenregeling
• Belastingvrije bedrijfsopvolging en vermogensoverdracht
• Liquidatie en herstructurering (juridisch en fiscaal)
• Belastingplan 2017, 2018, 2019, 2020
• Uitfaseren pensioen eigen beheer
• Vastgoed en BTW
• BTW-actualiteiten
• Fiscale herstructurering in het MKB
• Fiscale aspecten van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen
• Samenstelpraktijk in het MKB (2-daagse seminar)
• Actualiteiten loonheffing
• Asset protection en privacy na invoering UBO-register
• Boxhoppen
• Wet arbeidsmarkt in balans
• Actualiteiten estate planning
• Fiscale eindejaarsactualiteiten

Bepaalde cursusonderwerpen zijn meerdere malen behandeld. Mocht u interesse hebben voor een herhaling van één van deze onderwerpen in 2020 of heeft suggesties voor andere onderwerpen dan horen wij dit graag! Dit kan via het contactformulier of door te mailen naar info@ammerlaanopleidingen.nl