SPREKERS

C. KOCK AA EN C. VERDIESEN AA

De heer C. (Charles) Kock AA is vakdirecteur Accountancy bij Flynth, lid van het Adviescollege Beroepsreglementering NBA en lid van de RJ-werkgroep MKB. Daarnaast geeft hij colleges Financial Accounting, verzorgt hij cursussen op het gebied van VGBA, samenstelpraktijk en kwaliteitssystemen en treedt ook op als examinator voor het NBA.

De heer C. (Carel) Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd accountant werkzaam voor klanten in de MKB praktijk. Voorheen was hij onder andere vakdirecteur accountancy bij GIBO/Flynth en in verschillende functies werkzaam in de samenstel en controlepraktijk. Hij was van 2003 tot 2005 voorzitter van de NOvAA en tussen 2010 en 2016 als vice voorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering direct betrokken bij de beroepsreglementering voor de MKB accountant. Hij heeft diverse functies voor namens de NBA en de NOvAA vervuld op het gebied van onderwijs, vaktechniek en belangenbehartiging onder andere in het hoofdbestuur van MKB-Nederland en voor het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van financiering aan het MKB.
Carel is een graag gezien docent voor een keur aan opleiders,geeft gastcollege’s aan de HAN en houdt namens de Raad voor de Praktijkopleidingen toezicht op de mondelinge examens AA en op de stagebureau’s.Tenslotte is Carel vice-voorzitter van de vereniging NOVAK en lid van de signaleringsraad van de NBA.

C. Kock en C. Verdiesen verzorgen samen de 2-daagse seminar: Samenstelpraktijk in het MKB